Ad Disclosure

Hier op zijn we toegewijd aan het bouwen van een betrouwbaar merk en streven we ernaar om de allerbeste inhoud voor onze lezers aan te bieden. Houd er rekening mee dat sommige van de links op live-casino.nl geaffilieerde links zijn. Dit betekent dat we een commissie kunnen verdienen (zonder extra kosten voor jou), als je op een link klikt en vervolgens een account opent.

We bevelen alleen producten en bedrijven aan die we zelf ook gebruiken en vertrouwen. Ga voor meer informatie naar onze over ons-pagina.

Live CasinoGokreclames

Gokreclames Nederland

Sinds 2021 is het online gokken bij online betrouwbare casino’s, die een licentie hebben onder de Nederlandse wetgeving van de Kansspelautoriteit, gereguleerd en daarmee legaal. Dit is goed nieuws voor de spelers in Nederland, die dus vanaf nu in een veilige en betrouwbare omgeving van een goed kansspel aanbod kunnen genieten. Onder de wet Koa, de Wet op Kansspelen op Afstand, mogen deze gelicentieerde online live casino’s ook reclame maken voor hun aanbod. Deze reclame is aan banden gelegd in de genoemde regulering. Een aantal maanden na het verstrekken van de eerste vergunningen op 1 oktober 2021, blijkt dat een aantal aanbieders het nogal bont maken op het gebied van gokreclames en dat de roep om dit aan banden te leggen al snel gehoord wordt bij de regering. In dit artikel bekijken we alle ins en outs van gokreclames in Nederland.

Bekende Nederlandse live casino’s

De Nederlandse live casino’s die gokreclame maken hebben allemaal een vergunning van de Ksa, anders mogen ze dit niet doen, dit zijn dus de beste Ksa casino’s en dit zijn online betrouwbare casino's. Casino’s zonder een vergunning die opereren op de grijze of zwarte markt, kunnen dit namelijk niet. Spelen bij een live casino op de witte markt, dus met een Ksa licentie, garandeert je van eerlijk en veilig spel. Deze live casino’s moeten namelijk aan strikte voorwaarden voldoen om voor een vergunning in aanmerking te komen, deze te krijgen en deze te behouden. Wat zijn nou deze online casino’s waar jij beschermd en eerlijk kunt spelen? Wij hebben de beste online live casino’s in Nederland voor je op een rijtje gezet.

Regulering Ksa

Wat zegt de huidige Nederlandse wetgeving over reclame uitingen? In de huidige wetgeving, de Koa, zijn natuurlijk richtlijnen aangegeven waar de online casino zich aan moeten houden. Hierin zijn een aantal zaken genoemd omtrent onder andere het gebruik van bonussen (ook een vorm van reclame), kwetsbare groepen, de tijden en het inzetten van rolmodellen. We lichten er een aantal punten uit. De rol van de Kansspelautoriteit is natuurlijk meer dan toezicht houden op het reclamebeleid, maar in dit artikel gaat het specifiek daarom.

Bonussen

Bonussen zijn belangrijk voor spelers en een middel van het online casino om spelers binnen te halen en aan zich te binden, dit door een aantrekkelijk bonusprogramma.

Bonussen mogen niet aangeboden worden aan spelers van 18 tot en met 23 jaar, de zogenaamde jongvolwassenen dus. Tevens mogen er geen bonussen aangeboden worden aan kwetsbare groepen, zoals spelers met een gokverslaving of spelers die een verantwoord spelen interventie hebben ondergaan. Bonussen mogen niet tijdens het spelen worden aangeboden en mogen ook niet aanzetten tot meer spelen of afgestemd zijn op het speelgedrag van een individuele speler. Bij casino’s in de grijze en zwarte markt, krijg je wel eens een bonus als je veel hebt verloren en het zit niet mee. Met een nieuwe bonus kan je dan weer doorspelen. Dit mag dus niet in de gereguleerde Nederlandse markt. Je moet ook de bonus bewust accepteren, dus claimen, en de voorwaarden voor iedere bonus apart accepteren. Je moet natuurlijk ook de voorwaarden lezen, maar dat spreekt voor zich.

Kwetsbare groepen

Reclame mag zich onder de Nederlandse wetgeving niet richten op kwetsbare groepen. Dit zijn minderjarigen en jongvolwassenen, maar ook mensen die een gokprobleem hebben of die hun gokgedrag niet in de hand hebben. Hier vallen natuurlijk ook spelers onder die in CRUKS, het Centraal register Uitsluiten Kansspelen, ingeschreven staan of hebben ingeschreven gedaan.

Niet misleidend

Geen enkele vorm van reclame mag misleidend, schreeuwerig of opdringend zijn onder de Nederlandse wetgeving. De voorwaarden moeten altijd duidelijk zijn en de actie moet eerlijk zijn. Er moet echt kans zijn op iets te winnen of iets te krijgen, zoals het in de reclame uiting staat genoemd. Het woordgebruik moet dus heel erg zorgvuldig zijn. Tevens moet de slogan ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’ bij iedere uiting vermeld worden.

Rolmodellen

Rolmodellen mochten eerst wel, maar dus per 30 juni 2022, niet meer ingezet worden voor reclamedoeleinden. Eerst was dit nog toegestaan onder bepaalde voorwaarden, maar nu dus helemaal niet meer. Het gebruik van bekende Nederlanders, sporters, acteurs, presentatoren, influencers en dergelijke is dus niet meer toegestaan. Mocht je dit nog wel zien, dan kan je hier overigens een klacht over indienen bij het betreffende online casino en bij de Ksa.

Gokreclames Nederland

Mag een Nederlands online casino reclame maken

Het antwoord op deze vraag is duidelijk, dat mag zeker! Voor de regulering was dit natuurlijk jarenlang een grote NONO. De legale online live casino’s die een vergunning hebben van de Kansspelautoriteit mogen dus absoluut nu reclame maken, zolang ze zich maar kan de regels van de Ksa houden. Het is ook te adviseren dat ze zich aansluiten bij een brancheorganisatie en zich daar aan de door hen opgestelde codes te houden.

Zelfregulering vanuit de branche

Er zijn twee brancheverenigingen, de NOGA en de VNLOK. NOGA staat voor Nederlandse Online Gambling Associatie. Deze staat volgens hun website voor een veilig, gevarieerd en verantwoord online kansspel aanbod. Op moment van schrijven zijn 12 aanbieders lid van de organisatie, die (nog) niet allemaal een vergunning hebben. De VNLOK staat voor de Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders en zij stellen zich tot doel:

Het bevorderen van een gereguleerde, verantwoorde en voor consumenten veilige Nederlandse online kansspelmarkt in lijn met de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid.

De brancheverenigingen maken zich samen sterk voor zelfregulatie, waar de Ksa ook op aandringt. Zo hebben ze bijvoorbeeld besloten om geen buitenreclame meer te doen en alleen uit te zenden na 22:00 uur. Er zijn online casino’s die niet aangesloten zijn bij deze verenigingen en hoeven zich daar dan ook niet aan te houden.

Wat gaat er veranderen

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming wil een wettelijk verbod op ongerichte gokreclames. Per 1 januari 2023 mag er dan ook geen gerichte reclame meer gemaakt worden onder de Nederlandse wetgeving. Dit wil zeggen dat ze geen reclame meer mogen maken op TV, radio en in openbare binnen- en buitenruimtes. Reclame via internet en mailings mag nog wel, dit valt onder gerichte recalmes. Je richt je daar namelijk op de spelers en niet op Jan en Alleman die misschien geen belangstelling hiervoor hebben.

De minister ziet in dat door reclame we het legale kansspel aanbod promoten en onder de aandacht brengen en zo de beoogde kanalisatie kunnen behalen, maar voor hem werkt de verslavingspreventie toch zwaarder. De vraag is echter wel of je dat gaat bereiken door de nieuwe maatregelen.

Gebruik van rolmodellen

Het gebruik van rolmodellen is niet meer toegedaan per eind juni 2021. Dit is een hele verandering, want deze zagen we heel veel voorbij komen in onder andere de tv-spotjes. Het was in de Koa al vastgelegd dat de rolmodellen niet jong mochten zijn en geen jonge volgers mochten hebben of een jong publiek mochten aanspreken. Dit wordt dus nu aangescherpt en rolmodellen mogen helemaal niet meer gebruikt worden. Met een jong publiek bedoelen de mensen tussen de 18 tot en met 23. Dit wordt door de Ksa aangemerkt als jong volwassenen en deze groep geniet een aparte bescherming. Zo mogen ze bijvoorbeeld ook geen bonussen aangeboden krijgen om onmatig speelgedrag te voorkomen.

Gokreclames

Wat wordt er nu eigenlijk verstaan onder ‘rolmodellen’?

De Kansspelautoriteit omschrijft dit zelf als volgt:

Alle personen die enige vorm van publieke bekendheid genieten, zoals (oud-)profvoetballers, influencers en modellen.

Dit is een behoorlijk strop voor de online casino’s. Ze hebben namelijk enorm geïnvesteerd in deze rolmodellen. Er zijn contracten gesloten, campagnes opgezet, filmpjes opgenomen en zendtijd ingekocht. De reclamespotjes zullen nog wel even op tv blijven, maar zullen wel aangepast moeten worden. De Ksa zegt dit niet zomaar, er zal zeker op de naleving gecontroleerd worden en er zullen boetes volgen als de aanbieders zich hier niet aan houden.

Gebruik van bekende Nederlanders in gokreclames

Bekende Nederlanders worden in de categorie rolmodellen geplaatst. Vanaf 30 juni 2022 is het dus verboden om bekende Nederlanders in reclames te gebruiken. Dit geldt voor alle online casino’s met een Nederlandse vergunning. Tot die datum mocht het nog wel, erna niet meer. Wordt dit toch nog gedaan, dan kan het online casino sancties van de Ksa verwachten in de vorm van een waarschuwing of boete. In het Nederland gok reclameverbod is het bovenstaande dus opgenomen.

Sportsponsoring

Al sinds jaar en dag sponsoren de online casino bedrijven de sportindustrie. Er gaat hier heel veel geld in om en het publiek komt grotendeels overeen. Dit zien we veel in de UK. En nu ook op de Nederlandse markt. Dit gaat echter ook verboden worden. Dit gaan wel gefaseerd om contracten die er al zijn de honoreren en om de sportclubs de tijd te geven om andere sponsoren te vinden. Vanaf 1 januari 2024 is het sponsoren van programma- en evenementen niet meer toegestaan en een jaar later is shirtsponsoring en sponsoring op locaties niet meer toegestaan. Sportsponsoring gaat duidelijk op de schop! Dit is echter op moment van schrijven nog een voorstel, partijen kunnen op dit voorstel reageren en moet nog goedgekeurd worden in de Eerste en Tweede kamer. Er kan misschien nog wat bijgeschaafd worden, maar dat het er komt is vrijwel zeker.

Football Stadium

Waarom wel gokreclames

De Ksa heeft tot doelstelling om 80% kanalisatie te behalen. Dit wil zeggen dat ze ernaar streven dat 80% van de Nederlandse spelers bij een legaal online casino speelt. Dit wil zeggen een online casino met een vergunning afgegeven door de Kansspelautoriteit. Om dit te bereiken moet de speler natuurlijk wel weten welke online casino’s een vergunning hebben. Deze aanbieders moeten de spelers kunnen bereiken en informeren over hun legale en veilige aanbod om online gokken te kunnen bewerkstelligen. En daar is dus reclame voor nodig. Dit is de hoofdreden dat ze reclame moeten kunnen maken. In welke vorm en in welke mate is natuurlijk nog nader te definiëren.

Waarom geen gokreclames

De industrie en de Ksa zelf zijn voor reclame. De eerste is natuurlijk duidelijk zoals hierboven beschreven, de tweede is duidelijk uit de wet Koa, de Wet Kansspelen op Afstand. Hierin in vastgesteld wat wel en wat niet mag, alhoewel sommige artikelen nog wel wat ter interpretatie openlaten.

Aan aantal aanbieders die eind 2021 een vergunning heeft ontvangen is op de markt gesprongen met veel uitbundige reclame en dit heeft tot veel weerstand geleid bij het publiek en de publieke opinie is gewijzigd, ze willen het niet. Ze vinden het te veel van het goede en dit legt druk op de regering. Vergeet in deze niet dat de regering de Koa heeft opgesteld en dat zijn zelf met hun staatsbedrijven de grootste culprits zijn in deze.

Bescherming spelers voor de Zwarte Markt

Aan de andere kant is er weerstand van de hulporganisaties. Deze beweren dat door de gokreclames meer mensen worden aangezet tot spelen, zeker jongvolwassenen, en dat daardoor de gokverslaving toeneemt. Dit is echter wetenschappelijk niet bewezen en valt nog maar te bezien. De online casino’s met een vergunning hebben een streng Verantwoord Spelen beleid waardoor riskant speelgedrag snel wordt opgemerkt, bijgestuurd of beperkt. Casino’s in de grijze en zwarte markt doen dat in mindere mate of helemaal niet. Dus daardoor zijn in mijn ogen in het kader wat ik hiervoor noemde, gokreclames júist nodig.

Reactie van de hulporganisaties op gokreclames

De hulpinstanties zijn bang dat het online gokken door de reclame gaat toenemen; en daarmee het aantal mensen dat probleemgedrag bij het online gokken vertoont of verslaafd raakt.

Diverse hulporganisaties hebben dus in grote mate negatief gereageerd op gokreclames, zoals hiervoor al even genoemd. De instantie ‘Pas op gamen en gokken’ is zelfs deze maand met een tegenactie gekomen in samenwerking met een reclameburo, in de vorm van anti-gokreclame in de metrostations in Amsterdam met de slogan ‘Verspeel je leven niet’. Ze willen hiermee een tegengeluid laten horen en daar is op zich niks mis mee. Maar zoals ik eerder noemde, we moeten in de branche erg oppassen dat we de spelers niet naar de grijze en zwarte markt duwen. Ze moeten uiteindelijk wel weten welke casino’s verantwoord spelen aanbieden.

Centrum voor Verantwoord Spelen

Een andere organisatie die zich nogal negatief uitlaat over de gokreclames, is het ‘Centrum voor Verantwoord Spelen’, ook zij vinden dat het behoorlijk uit de klauwen liep. Deze instantie heeft zojuist een leuke video uitgebracht over verantwoord spelen. Het laat zien aan de hand van het karakter Simon hoe je online gokken leuk en veilig houdt. Zeker niet onaardig gedaan moet ik zeggen!

Samenvatting en conclusie gokreclames

Om het bovenstaande samen te vatten: er waren al strikte richtlijnen omtrent gokreclame in de Koa, maar door de harde betreding van de markt door vele aanbieders heeft dit de publieke opinie erg beïnvloed. Tevens vragen de hulporganisaties af of die het aantal gokverslaafden niet doet toenemen. Beide visies worden gehoord door de regering en daarom is aanscherping reeds ingetreden. In de toekomst zal het helemaal verboden worden. De aanbieders vragen zich af of de regering hiermee zijn doelstelling, het kanaliseren van de markt van minimaal 80%, wel gaat behalen. En deze zorg is in mijn ogen geheel terecht.

Live Casino
© www.live-casino.nl

Leeftijdsverificatie

Door hierop the klikken bevestigt u wettelijk dat u 24 jaar of ouder bent. Als de bevestigde informatie niet klopt, kunnen er legale acties tegen u worden genomen.