Zijn Online Casino’s in Nederland Legaal?

Legale Online Casino's

Alles over de nieuwe wet omtrent gokken in Nederland!

Op dit moment is online gokken in Nederland nog niet gelegaliseerd. Het is daardoor ook niet legaal om een online casino in Nederland op te zetten. Hierdoor is het ook niet mogelijk om een vergunning aan te vragen, om een legaal online casino op te zetten. Desondanks zijn online casino’s zeer in trek. Veel Nederlanders gokken daarom op online casino’s die in andere landen wel legaal zijn. Omdat de wet erg achterloopt, het belangrijk is dat Nederland inspeelt op veranderingen, is er een aantal jaren geleden een motie ingediend. Een motie die is aangenomen, deze bevat een nieuw wetsvoorstel omtrent het verstrekken van een vergunning aan online casino houders. Dit zorgt voor legale goksites in Nederland.

Het is belangrijk dat er op elke nieuwe ontwikkeling wordt ingespeeld, als een land als Nederland achter zou blijven lopen, kan dit negatieve gevolgen hebben. Zo is er minder bescherming op het gebied van verslavingspreventie, we kunnen mensen minder makkelijk helpen, er komen illegale websites en de overheid loopt geld mis. Mensen buiten de illegaliteit houden is altijd beter, dan mensen de illegaliteit insturen. Tuurlijk je kunt het nooit tegenhouden, maar het is belangrijk om in te spelen op de vraag die er in deze tijd, op dit moment is. Daarom is het goed dat het kabinet hier serieus naar kijkt, op inspeelt, een motie indient, en daardoor goksites legaal maakt. Lees in dit artikel meer.

Wet Kansspelen op afstand

Het is op dit moment nog verboden om online te gokken in Nederland. De huidige wetgeving biedt op dit moment nog geen mogelijkheden voor online casino’s. Legale online casino’s bestaan hierdoor nog niet in Nederland. De huidige wetgeving staat op dit moment nog niet toe dat er een vergunning voor online casino’s kan worden uitgegeven. Door een aanname van de Eerste kamer op 19 februari, voor een wetsvoorstel op kansspelen op afstand, wordt dit vanaf 1 januari 2021 mogelijk. Nadat de wet van kracht gaat kunnen online casino’s een vergunning aanvragen bij de Ksa. Een half jaar nadat de wet in werking is gesteld gaat de online markt open. Dan is er wel sprake van legaal online casino’s, ook in Nederland.

De Ksa geeft aan dat er naar straks rond de 90 vergunningen kunnen worden uitgegeven. Deze vergunningen maken het aanbieden van online kansspelen mogelijk. Deze verwachting is gebaseerd op een belangenregistratie en ervaringen uit het buitenland.

De zogenoemde wet draagt de naar wet Koa, het is een modernisering van het kansspelbeleid. Hierdoor gaat er veel veranderen, ook voor speelcasino’s en speelhallen zullen er extra eisen worden gesteld op het gebied van verslavingspreventie. De nieuwe Koa wet heeft dus ook gevolgen voor speelcasino’s en speelhallen.

Legaal online casino

De Ksa publiceerde onlangs op 12 juli 2019 een concept beleidsregels. Dit concept is een eerste indicatie, deze geeft mogelijke vergunningsaanvragen inzicht over de invulling van de betrouwbaarheidstoets, hierbij is rekening gehouden met de motie-Postema.

Het is mooi dat er vanaf 1 januari 2021 een nieuwe wet komt voor online casino’s. Zo speelt men goed in op de trend.

Koa-aanvraag

Ksa staat voor kansspelautoriteit, zij behandelen de aanvragen voor een online kansspelvergunningen in het kader van de Wet Kansspelen op afstand (Koa). Naar verwachting kan men hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2021 een aanvraag voor een vergunning indienen. Naar verwachting zal de online markt ongeveer een half jaar later kunnen. Het is belangrijk dat het proces om een vergunning aan te vragen (zogenoemde vergunningenproces) zo soepel mogelijk verloopt. Om ervoor te zorgen dat het aanvragen van een vergunning niet te lang duurt, verstrekt de Ksa alvast informatie over de hoofdlijnen aan alle betrokken marktpartijen. Zo is het voor iedereen makkelijker om een vergunning aan te vragen. De Ksa heeft hierdoor meer tijd om elke aanvraag nauwkeurig te behandelen, hierdoor zal het aanvragen van een vergunning niet onnodig lang duren.

Nederland staat er bekend om dat aanvragen om vergunningen lang duren, kijk naar de aanvragen voor een nieuwe dakkapel . Zoiets hoeft in principe niet lang te duren, daarom is het goed dat er van te voren genoeg informatie wordt verschaft. Zo kunnen de aanvragers zichzelf inlezen, alles van te voren voorbereiden, de benodigde gegevens regelen, waardoor men niet met onnodige vragen blijft zitten, welke de aanvraag zouden kunnen vertragen. Je kunt maar beter voorbereid zijn, dan niet weten wat je moet doen. Als iedereen dat zou doen dan zou het te lang duren. Daarom is deze voorbereiding belangrijk. Zo is er op 11 november 2019 meer informatie gegeven over de onderwerpen die aanbod zullen komen als men een vergunning wil aanvragen.

Wijze van aanvragen

Aanvragen voor een vergunning verlopen altijd digitaal en zijn in de Nederlandse taal. Indien met een aanvraag indient, dient men er rekening mee te houden, dat het ongeveer €45.000,- gaat kosten. Dit is veel geld, maar het is de moeite waard, met een legaal online casino kun je dit gemakkelijk terug verdienen. Maar let op, indien je jouw papieren niet in orde hebt, je niet zeker bent of je wordt goedgekeurd en de vergunning ontvangt, kun je jezelf beter eerst goed laten informeren. Je krijgt het bedrag van €45.000,- namelijk nooit meer terug. Lees jezelf daarom goed in. Kijk wat je moet doen voor de aanvraag start.

Aanvragen die niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen. Het is daarom belangrijk dat je ze volledig invult, je identiteit duidelijk maakt, ID-kaart of paspoort kunt tonen, de betaling plaats heeft gevonden. Het kan zo zijn dat bij sommige vragen wordt gevraagd om bewijsstukken te leveren.

Hier moet nog een opmerking bij: lever de informatie zo beknopt mogelijk aan. Indien je meer informatie levert dan nodig, kan dit als gevolg hebben dat de Ksa de aanvraag voor jouw eigen goksite niet voor 21 januari 2021 kan afronden. Daarom is het zo belangrijk dat je jezelf goed inlezen, genoeg informatie opzoekt, vraag eventueel advies aan een expert in dit gebied. Alleen op deze manier zal je aanvraag goed verlopen, nemen ze hem in behandeling, maak je kans op een snelle afhandeling van je aanvraag. Ontvang je jouw vergunning op tijd, dat is natuurlijk wat je wilt bereiken.

Verschillen tussen casino’s

Holland Casino, het enige casino van Nederland
Er bestaan op dit moment al legale casino’s in Nederland. Dit zijn geen online casino’s, maar echte casino’s waar je echt eens een dagje heen moet. Het is gezellig om een avondje uit te gaan naar een fysiek casino. Het is heel wat anders dan een casino online, al heeft dat ook wel zijn charmes, zeker als je het fenomeen live casino’s kent. In Nederland zijn ammusementscenters met de zogenoemde fruit gokkasten wel legaal. Dit is leuk, maar dat is natuurlijk niet zoals in een echt casino. Holland casino is het enige casino in Nederland waar het is toegestaan om meerdere spellen te spelen, buiten gokkasten.

Holland Casino is namelijk een zogenoemde N.V., zij draagt de nettowinst af aan de overheid, dit met uitzondering van toevoegingen aan het eigen vermogen. De overheid heeft er een grote vinger in de pap, het Ministerie van Financiën is quasi aandeelhouder, het Ministerie van Veiligheid en justitie is verantwoordelijk voor de regulering van kansspelen. Dit is dus het grote verschil tussen een amusementscenter en casino. Een amusementscenter is niet in handen van de overheid, daar gelden andere wetten voor. Een casino zoals Holland Casino is eigenlijk van de overheid, of althans een deel daarvan, Eigenlijk is dit het enige casino dat echt legaal is in Nederland, al het andere wat zich casino noemt valt er dus buiten en is dus geen legaal casino, maar een amusements center. Daarom is het goed dat er een wet komt die bijdraagt aan de opzet van legale goksites.

Informeer jezelf goed!

Er is erg veel informatie te vinden als het gaat om de nieuwe Ksa. De overheid heeft een website, daar vind je alle informatie, het is overzichtelijk, vertelt alles inhoudelijk en tot in elk detail. Hier kun je eigenlijk al geen fouten door maken. Het is belangrijk om geen fouten te maken, dit kan je aanvraag in de weg staan. Het is daarom zeker aan te raden om deze website goed door te lezen, eigenlijk vind je daar alles.

Mocht je nu echt nog met vragen zitten? Dan zijn er genoeg coaches/consulenten die je kunnen helpen. Zij weten exact alles in’s- en- out’s omtrent de nieuwe wetgeving. Het is vervelend als je alles van te voren in je eentje moet doen. Het is daarom fijn dat er instanties zijn zoals de Ksa waar je met al je vragen terecht kunt. Zij zijn zeer makkelijk te bereiken, ook zij hebben een website waar je alles kunt vinden. Toch kan het zo zijn dat je nog met vragen zit. Daarom is het goed als je gewoon eens informeert.

Je wilt natuurlijk geen vertraging in je aanvraag, zoals eerder aangegeven dat is erg vervelend. Je wilt gewoon starten. Daarbij kost het je veel geld als je het niet goed aanvraagt. Laat je daarom goed adviseren, informeren en wees niet te snel. Er is natuurlijk nog veel meer informatie om te verstrekken. Toch is dit wel het noodzakelijkste. Informeer je goed! Vraag op tijd aan!